اطلاعیه

 

همکاران گرامی;

 

نظر به پاره‌ای به‌روزرسانی‌های ضروری در سامانه آموزش کارکنان، این سامانه بصورت موقتی از دسترس خارج خواهد بود و در اسرع وقت مجددا به حالت اولیه باز خواهد گشت.