اطلاعیه و خبر - آرشیو

راهنمای رفع مشکل ورود به سامانه آموزش کارکنان

راهنمای ورود به سامانه برای همکارانی که مشکل ورود به سامانه را دارند

به اطلاع همکاران محترمی که با مشکل ورود به سامانه مواجه هستند میرساند که مطابق راهنمای پیوست شده میتوانند مشکل به وجود آمده را رفع نمایند.

ادامه مطلب