معرفی مرکز

امروزه یکی از مهم ترین وظایف سازمان‌ها، شناسایی و اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی شغلی و فردی کارکنان به منظور افزایش مهارت‌ها و در نهایت افزایش کارایی و اثربخشی آنان در سازمان می‌باشد. امروزه سازمان هایی پیشرو محسوب می‌شوند که به امر آموزش، توانمندسازی و توسعه منابع انسانی تاکید و اهتمام دارند. آموزش نیروی انسانی و نیرومند کردن کسانی که درسازمان‌ها به خدمت مشغول هستند، در سراسر جهان به عنوان یکی از برنامه‌های حیاتی و راهبردی مدیریت در راستای دستیابی به سازمان‌های یادگیرنده شناخته شده است و این بدان دلیل است که همه اهداف و برنامه‌های دیگر سازمان‌، به کیفیت این عامل پیوند خورده است. سازمان یادگیرنده می‌تواند این گونه توصیف شود: سازمانی که آینده خودش را جستجو می‌کند، سازمانی که یادگیری را یک فرآیند خلاق و جاری برای اعضایش در نظر می‌‌گیرد و سازمانی که پیشرفت، تغییرات و تحولاتش در جهت پاسخ به نیازها و خواسته‌های افراد درون و بیرون سازمان می‌باشد.

در همین راستا و نظر به اهمیت موضوع، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی، تصمیم به ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز آموزش‌های ضمن خدمت در قالب اداره کل ذیل معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران گرفت. این مجموعه، با هدف ارائه خدمات آموزش‌های سازمانی و مشاوره‌ای به کارکنان و مدیران دانشگاه تهران و سایر سازمان‌ها و جامعه، با بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی اساتید مجرب و توانمندی‌های دانشگاه تهران، با عنوان مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران تشکیل گردید. در حال حاضر، ریاست مرکز برعهده آقای دکتر علی بزرگی امیری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع، می‌باشد.

کلید واژه ها: معرفی مرکز