مطالب مرتبط با کلید واژه " معرفی مرکز "


معرفی مرکز

امروزه یکی از مهم ترین وظایف سازمان‌ها، شناسایی و اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی شغلی و فردی کارکنان به منظور افزایش مهارت‌ها و در نهایت افزایش کارایی و اثربخشی آنان در سازمان می‌باشد. امروزه سازمان هایی پیشرو محسوب می‌شوند که ...